top of page

Välinevuokrauksen hinnasto ja ehdot

Hinnasto 2021

Välinevuokraus

Studion vuokrauksen yhteydessä

5 € / kerta

sis. alv 24%

Vuokraamme pääasiallisesti vanteita ja poita studion vuokrauksen yhteydessä.

Studioltamme kuitenkin löytyy mm. silkkiviuhkoja, russia grip tekniikka viuhkoja ja muita erikoisia välineitä.

Ota yhteyttä kysyäksesi valikoimasta lisää!

Välinevuokrauksen ehdot ja vastuu

VUOKRASOPIMUS


 

Välinevuokrausta toteutetaan tanssisalin vuokrauksen yhteydessä ja vuokrausaika kestää yhtä kauan kuin tanssisalin vuokraus.

VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ


 

Vuokralleottaja saa oikeuden välineiden henkilökohtaiseen käyttöön sopimuksessa määritellyllä ajanjaksolla. Vuokralleottaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä toiselle.VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN

 

Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä. Mikäli vuokralleottaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava Belenos Studion (myöh. vuokralleantaja) edustajan kanssa ennen vuokrausajan päättymistä.

Mikäli vuokralleottaja palauttaa vuokravälineet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, vuokralleantaja perii niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU


 

Vuokralleottaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia. Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä, on vuokralleottajan tuotava ne vuokralleantajan korjattavaksi.


Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokralleantajalle välineiden katoamisesta tai tuhoutumisesta, välineille aiheutuneista vahingoista ja/tai välineissä ilmenevistä vioista. Varkaustapauksissa vuokralleottaja tekee ilmoituksen poliisille.KORVAUSVELVOLLISUUS


 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tuotteen alkuperäisen myyntihinnan mukaisesti, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti. Mikäli väline rikkoutuu vuokralleottaja on korvausvelvollinen rikkoutuneen välineen huollosta aiheutuvista kuluista. 

Vuokralleottaja ei kuitenkaan ole erikseen korvausvelvollinen välineiden normaalista kulumisesta.VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

 

Vuokralleantaja on vastuussa korvausta vastaan vuokrattujen välineiden yleisestä kunnosta. Vuokralleantaja ei ole vastuussa sellaisista vahingosta, jonka on aiheutuneet vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, jota vuokralleantaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon vuokraustoimintaa harjoittaessaan. 

Vuokralleantajan on ilmoitettava vuokralleottajalle välineessä ulkoisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta välineiden palautuksen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen, kun vuokralleantaja on vahingon havainnut.

 

VASTUU VUOKRALLEOTTAJALLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA


 

Vuokralleottaja vahvistaa vuokrasopimuksen hyväksymisellä olevansa tietoinen asianomaiseen harrastukseen ja vuokraamiensa välineiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Vuokralleottaja vastaa toiminnastaan itselleen tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista.


bottom of page